Toxoplasmosis


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Հիվանդություն մակաբույծի պատճառով:
Աղտոտումը կատարվում է ներքաշված մսից կամ տնային կենդանիների (կատվի) հետ շփումից:
Երեխաներում տոքսոպլազմոզը բարորակ հիվանդություն է, որը կարող է չբացահայտվել, կամ դրսևորվել է որպես հոգնածություն և որոշակի ավշային հանգույցների մեծություն: Բուժումը ձեռք է բերվում մի քանի շաբաթվա ընթացքում: Բուժումը կտրամադրվի բժշկի կողմից ծանր կամ երկարատև ձևի դեպքում: