Հղիություն

Հղիություն

Հղիություն


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Հղիության հոմանիշը, դա ապագա մայրիկի վիճակն է, քանի որ երեխայի գաղափարը սկսվում է մինչև ծննդաբերությունը: