Sinusitis


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Սինուսները դեմքի ոսկորներում փորված խոռոչներ են: Այն գոյություն ունի մաքսիմալում, ճակատի ոսկորի մեջ, քթի հիմքի ոսկորներում (էթմոիդ):
Մեկնարկային կետը սովորաբար քթի վարակ է: Նորածինների շրջանում մաքսիմալ և ճակատային սինուսները դեռ ձևավորված չեն, բայց էթմոիդային սինուսների վարակը գոյություն ունի և կարող է լուրջ լինել: Այն բնութագրվում է աչքի ներքին անկյունում կոպերի այտուցվածությամբ և այտուցվածությամբ:Մեկնաբանություններ:

 1. Akiramar

  I thought about it and deleted this phrase

 2. Burdett

  Այս գաղափարը տարեց

 3. Migor

  This is the very precious coin

 4. Darby

  have you quickly invented such an incomparable answer?

 5. Milford

  Կներեք, ոչ այդ բաժնում .....Գրեք հաղորդագրություն