Hemorrhage


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Եթե ​​վնասվածքը թեթև է, ապա մի քանի րոպե սեղմեք այն մատով, ախտահանեք և կիրառեք վիրակապ:
Եթե ​​կա խորը վերք, արագ հեռացրեք բոլոր մակերեսային բեկորները, դրեք տամպոն, հյուսվածքներ կամ վիրակապ և լավ սեղմեք հինգ րոպե լավ: Խորհրդակցեք մոտակա շտապ օգնության ծառայության հետ: