Drowning


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Հիշեք, որ երեխան 20 սմ ջրի մեջ կարող է խեղդվել ավելի քիչ, քան 3 րոպե, առանց ձայնի:

Ձեր երեխային դրեք կողային անվտանգության դիրքում `օդուղիներում պարունակվող ջուրը տարհանելու համար:
Եթե ​​նա չի շնչում, ապա դրեք նրան մեջքին և կատարեք սրտի մերսում: Զանգահարեք 18 կամ 15 հեռախոսահամարով:

Ինչպե՞ս ապահովել լողը: