Stella


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

stella

Stella

Ֆրանսերեն էստելա անունով լատիներեն տարբերակը, Ստելլան նշանակում է «աստղ»: Քո զարմանքի իսկական փոքրիկ աստղը: Նրա կուսակցությունը ՝ մայիսի 11-ին: