Հարցումների

Ըստ Ձեզ, ո՞ր տարիքից կարող ենք արժեքները փոխանցել երեխային:


2. Ծնունդից մինչև մանկապարտեզ ... Ձեր կարծիքով, ի՞նչ տարիքում կարող է փոխանցվել երեխային:

Ըստ Ձեզ, ո՞ր տարիքից կարող ենք արժեքները փոխանցել երեխային:

Ծնունդից և ողջ կյանքի ընթացքում համայնքում իր կյանքի սկզբից առաջ (տնկարանային, մայրական օգնական) 3-4 տարեկան հասակից, երբ նա վերադառնում է դպրոց

քվեարկել

<Արդյունքներ>