Ron


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ron

Ron

Ron- ը եբրայերեն նշանակում է երգ: Այն նաև «Ռենոյի» անգլո-սաքսոնական ձևն է: Սենթ Ռենոյի պատմությունը ասում է, որ նա թողել է Սոիսոնների աբբայությունը ՝ որպես ճգնավոր ապրելու Մելինոյի անտառում ՝ Լա Ֆլեխեի մերձակայքում, որտեղ նա մահացավ 1104 թվականին:Նրա ծննդյան օրը. Սեպտեմբերի 17-ին:Դրա ածանցյալը.Ռոնի (կին):